Begravning

En nära anhörig dör.

Tillvaron förändras radikalt. Vi upplever sorg och saknad och känner oro inför framtiden.

Praktiska frågor.

För att lösa de praktiska frågorna kring begravningen kan det vara bra att prata med övriga anhöriga. Har den avlidne gett uttryck för sina önskemål följs dessa så långt det är möjligt. Begravningskonsulterna värnar om den avlidnes och anhörigas önskemål och har kunskap om olika religioner och lokala traditioner.

Ceremonin

För medlemmar i Svenska kyrkan sker vanligtvis en begravningsgudstjänst i församlingens kyrka eller kapell. Olika trossamfund har sina speciella ritualer som ska respekteras. En borgerlig begravning har inte någon självklar ritual utan kan formas helt utifrån personliga önskemål. Det finns alltid möjlighet att välja mellan jordbegravning och kremering.

Minnesstund

Minnestunden efter en begravningsceremoni är en betydelsefull del i begravningen. Det är då det finns tillfälle att umgås med andra som på olika sätt och kanske under olika tider känt den avlidne. Att få träffas och minnas över en kopp kaffe eller lite mat under lite mer avspända former skänker många tillfredsställelse och blir en viktig del i sorgebearbetningen.

Begravningskonsulterna kan ge förslag om lämplig lokal för minnesstunden. Kanske i närheten av ceremonilokalen, på restaurang eller i hemmiljö.

Menyn kan anpassas efter tidpunkten på dagen, årstiden, traditioner i familjen eller vad som passar i harmoni med dukning, bordsdekorationer och totalupplevelsen.

Begravningsbyråns roll

Begravningskonsulterna kan som ombud för dödsboet ordna med de tjänster och produkter som företrädare för dödsboet vill ha hjälp med. Begravningsbyråns befogenheter framgår av avtalet i form av ”Beställning av begravning” som bekräftar parternas engagemang för förberedelserna för begravningen samt dess kostnader.

Transporter

Begravningskonsulterna utför transporter dygnet runt året runt. Vi hämtar alltid i egna bilar med egna transportörer.

Hembesök

Vi utför hembesök utan extra kostnad för begravningssamtal.