Begravning

En nära anhörig dör.

Tillvaron förändras radikalt.
Vi upplever sorg och saknad och känner oro inför framtiden.


Praktiska frågor.

För att lösa de praktiska frågorna kring begravningen kan det vara bra att prata med övriga anhöriga. Har den avlidne gett uttryck för sina önskemål följs dessa så långt det är möjligt.
Begravningskonsulterna värnar om den avlidnes och anhörigas önskemål och har kunskap om olika religioner och lokala traditioner.


Ceremonin

För medlemmar i Svenska kyrkan sker vanligtvis en begravningsgudstjänst i församlingens
kyrka eller kapell. Olika trossamfund har sina speciella ritualer som ska respekteras.
En borgerlig begravning har inte någon självklar ritual utan kan formas helt utifrån personliga önskemål. Det finns alltid möjlighet att välja mellan jordbegravning och kremering.


Begravningsbyråns roll

Begravningskonsulterna kan som ombud för dödsboet ordna med de tjänster och produkter som företrädare för dödsboet vill ha hjälp med.
Begravningsbyråns befogenheter framgår av avtalet i form av ”Beställning av begravning” som bekräftar parternas engagemang för förberedelserna för begravningen samt dess kostnader.


Transporter

Begravningskonsulterna utför jourtransporter dygnet runt året runt.

Bårhämtning – Vid akuta dödsfall i hemmet eller på boende sker oftast transport av den avlidne på bår.
Kisthämtning – Den avlidne läggs i kista och transport sker direkt till lokal för bisättning.
Anhöriga måste då välja kista innan transport. Se fliken Kista.


Hembesök

Vi utför hembesök utan extra kostnad för begravningssamtal